Täcka vår mark

Söndag och solen står högt på himlen. Våra huvuden är täckta av hattar, våra axlar med svala skjortor och våra grödor med gräsklipp, ogräsrens eller andra gröna vilda örter.

Varför låter vi inte den bara jorden vara och hur kommer det sig att vi rycker upp ogräset för att sedan lägga ner det igen på samma plats? Jo, för att täckodling kan göra mycket gott för våra grönsaker och i längden också för vår jord.

Fukten bevaras i jorden och temperaturen jämnas ut, vilket växterna far väl av.

Strukturen förbättras på så sätt att det blir mer mullämnen i jorden som i sin tur gör den mer porös och fuktighetshållande.

Jorden gödslas. När organiskt material bryts ner så frigörs förr eller senare näring som växterna kan ta upp. Färskt material, som exempelvis gräsklipp, är näringsrikt och innehåller mycket kväve medan torrt material innehåller mindre näring och tar längre tid för växterna att tillgodogöra sig.

Ogräset får svårare att gro. Det krävs ett tjockare lager för att kväva rotogräs men ettårigt ogräs kan kvävas med ett tunnare täcke. Det ogräs som ändå letar sig upp är lättare att ta bort då det får ett grundare rotsystem

Förebygger ohälsa. Motståndskraft hos växterna ökar och våra vänner mykorrhizasvamparna gynnas under jord. För att ytterligare hjälpa jorden och dessa svampar sår vi in gröngödsling i de bäddar där det inte odlas något detta år.

Med anledning av ovanstående klipps gräset med glädje runt vår odling och någon av oss har till och med kunnat skymtas med räfsa och sopsäck längs södra Ölands vägkanter.

Okategoriserade